Działania wojskowe w obszarach miejskich i terenowych